3 november 2021 kl. 09.00-12.00

Avtalskonferens RiB 2022

Välkommen att delta på digital avtalskonferens inför RiB 22.

Anmälningslänk och mer information publiceras den 1 oktober kl 09.00.

Innehåll

Välkommen att delta på digital avtalskonferens inför RiB 22.

Vi är angelägna att får reda på hur RiB 19 fungerar i verksamheten och om det finns behov av eventuella förändringar. Syftet med detta är att fånga in vilka behov ni som medlemmar har inför kommande avtalsförhandlingar. Avtalskonferenserna kommer att omfatta workshoppar gällande Rib 19 och utgå ifrån frågeställningar om hur avtalet fungerar och om det finns behov av förändring.

Målgrupp

  • Räddningstjänstchefer
  • HR/personal- och förhandlingschefer.

Medverkande

  • Donovan Häll, förhandlare, SKR
  • Jan Bergström, förhandlare, SKR
  • Mattias Niinisari, förhandlare, Sobona
  • Sofia Lundevall, förhandlare, Sobona.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Donovan Häll, förhandlare, SKR
Jan Bergström, förhandlare, SKR
Mattias Niinisari, förhandlare, Sobona
Sofia Lundevall, förhandlare, Sobona

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset