29 oktober 2021 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Avtalskonferens RiB 2022

Välkommen att delta på digital avtalskonferens inför RiB 22!

Anmäl dig

Innehåll

Avtalskonferenserna kommer att omfatta workshops och utgå ifrån frågeställningar om hur avtalet fungerar och om det finns behov av förändring.

Syftet med konferenserna är att få inspel och medskick inför Rib-förhandlingarna 2022.
Inför konferenserna kommer det att skickas ut frågeställningar för lokal dialog och förankring.

Utöver en dialog kring dessa frågeställningar kommer SKR och Sobona att kortfattat belysa aktuella frågor som berör RiB.

Målgrupp

  • Räddningstjänstchefer/förbundsdirektörer.
  • HR-/personal- och förhandlingschefer verksamma inom räddningstjänstens område.

Medverkande

Medverkande är chefer och medarbetare på Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorrganisation.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Donovan Häll, förhandlare, SKR
Sofia Lundevall, förhandlare, Sobona

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR