15 september 2022 kl. 00.00-00.00

Avtal inom räddningstjänstens område

SKR och Sobona erbjuder en grundkurs i kollektivavtalet RiB och Bilaga R till Allmänna Bestämmelser.

Anmälningslänk och mer information publiceras den 18 augusti kl. 09.00.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Donovan Häll, förhandlare på SKR.

Mattias Niinisaari, förhandlare på Sobona.

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR