5 oktober 2021 kl. 10.00-15.00

Avtal inom räddningstjänst

SKR och Sobona erbjuder en grundkurs i kollektivavtalet RiB och Bilaga R till Allmänna Bestämmelser.

Anmäl dig

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och personalhandläggare som arbetar inom räddningstjänstområdet eller med avtalen.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge en grundläggande genomgång av de viktigaste bestämmelserna i RiB 19 och Bilaga R till Allmänna bestämmelser, samt i förekommande fall angränsande frågor. Kursen är i föreläsningsform med möjlighet för deltagarna att ställa frågor i chatt.

Medverkande

  • Donovan Häll, förhandlare på avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner.
  • Mattias Niinisari, förhandlare på Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorrganisation.

Information

Länk och mer teknisk information och länkar till kursmaterial kommer skickas ut närmare kurstillfället. Välkommen till incheckning och teknikkontroll kl. 09.40.

Kursen är mellan kl 10.00-15.00 inkl lunchpaus.

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna.

Varje anmälan är avsedd för endast en deltagare och länk får inte spridas. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.


Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Donovan Häll, förhandlare (SKR)
Mattias Niinisari, förhandlare (Sobona)

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset