1 december 2021 till 25 april 2022 kl. 09.30-11.30

Automatisering inom äldreomsorgen- organisatoriska förutsättningar del 1:1

Ett inspelat seminarium som riktar sig till kommunal äldreomsorg som ska inleda eller påbörjat ett systematiskt arbete med automatisering. Seminariet är en introduktion till en uppföljande workshop.

Anmäl dig

Introduktion och workshop

Evenemanget är uppdelat i två delar. Del 1 är ett förberedande inspelat seminarium. Del 2 är en workshop där vi arbetar praktiskt med processer.

Anmälan till del 1 öppnar 1 december. Efter anmälan skickas en länk till det inspelade seminariet. Anmälan till del 2, den uppföljande workshopen 25 januari, öppnar 8 december och har ett begränsat antal platser.

Det är två fristående evenemang men den som är intresserad av del 2 workshop, kommer vid anmälan få med länken till del 1.

Det är separata anmälningar till de två evenemangen.

Innehåll

Hur bygger man upp en organisation för att strukturerat och kontinuerligt arbeta med automatisering av processer. Några av våra modellkommuner berättar om hur de arbetat med de organisatoriska förutsättningarna.

Del 1: Att öka förståelsen inom äldreomsorgen för automatisering ur ett strategiskt perspektiv

Målgrupp

Äldreomsorgs- /socialchefer, verksamhetsnära chefer, verksamhetsutvecklare, kvalitetsutvecklare, digitaliseringsstrateger. Gärna två olika roller från varje kommun och minst en som ingår i förvaltningsledningen.

Medverkande

  • Katarina Pihl, projektledare, SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik
  • Sandra West, projektledare Lunds kommun
  • Anna Borgius, Vård- och omsorgsdirektör, Lunds kommun
  • Karin Wikgren, enhetschef digitala kontoret, Skellefteå kommun
  • Johanna Linde, digitaliseringscoach, Grästorps kommun

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Katarina Pihl, projektledare, SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik

Frågor om anmälan:

vft@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset