12 november 2021 kl. 10.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Att skapa tillit och hantera konflikter

SKR bjöd in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbseminarium om att bygga kultur av tillit och om praktiskt arbete med att förebygga och hantera konflikter och kränkningar på arbetsplatsen.

Innehåll

Medarbetare och chefer inom kommuner och regioner har under pandemin gjort stora och viktiga insatser under lång tid. De påfrestningar och förändring av riskfaktorer som varit under pandemin har i vissa fall ändrat förekomsten och karaktären av konflikter, kränkningar och hot på arbetsplatserna. Det kan också ha lett till att hanteringen av vissa frågor skjutits fram i tiden. Hur går man vidare och hanterar detta på ett konstruktivt sätt?

Under webbinariet deltog forskare med expertis kring hur man kan arbeta med att förebygga och hantera kränkningar, konflikter och hot på arbetsplatserna. Flera regioner och kommuner delade också med sig av erfarenheter från praktiskt arbete.

Målgrupp

  • Verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner.

Medverkande forskare

Konflikthantering och hur en organisation kan skapa förutsättningar för att bättre hantera konflikter på arbetsplatsen

  • Thomas Jordan, universitetslektor och forskare inom konflikthantering, Göteborgs universitet.

Hur HR och chefer kan skapa en kultur på arbetsplatsen som minskar risken för mobbing och otrevligt beteende

  • Sandra Jönsson, universitetslektor och föreståndare för forskningscentrumet Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, Malmö universitet.

Lärande exempel från kommuner och regioner

Presentation av Region Stockholms utbildningssatsning på konflikthantering med bas-utbildning i konflikthantering för samtliga chefer och HR samt fördjupad handledning

  • Katrin Kopp, HR-strateg arbetsmiljö, Region Stockholm.

Hur man vänder en organisation i kris (skola) och hur man som ledare skapar en miljö av tillit till varandra för att åstadkomma förändring

  • Nina Svensson, rektor, Mellersta Förstadsskolan i Malmö.

Övriga medverkande

  • Sara Göransson, Suntarbetsliv.
  • Ing-Marie Wieselgren, moderator.

Övriga webbinarier i samma serie

Detta webbinarie var ett av fyra webbinarier som anordnas under hösten. Övriga webbinarier var:

29 september - Återhämtning, inte utmattning – förebygga och rehabilitera i praktiken

22 oktober - Ledarskap under lång tids stress

9 december - Bortom pandemin - ny fas i arbetsmiljöarbetet?

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Östbom, handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR