18 oktober 2021 kl. 10.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg, tillfälle 1:2

SKR erbjuder en distansutbildning vid två tillfällen i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg. Samma utbildning ges vid två tillfällen under hösten. Varje utbildning består av egen förberedelse, två distansseminarier, ett förmöte och ett eftermöte på distans.

Utbildningen började den 4 oktober. Anmälningstiden har gått ut.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen ges stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra.

Områden som berörs är bland annat förstå nuläge, fokusering på ”rätt” saker, förstå system och behov samt förberedelser – genomförande – uppföljning – ständig förbättring. Vi går igenom behovsanalys, intressentanalys, tjänstedesign, behovssegmentering, värdeflödesanalys genombrottsmetoden, Nolans modell, design för spridning, allmän projektledning, coachning, att leda i komplexitet, retorik med mera.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer i kommuner och regioner som har uppdrag att stödja eller leda utvecklingsarbeten som berör flera verksamhetsområden.

Utbildningstillfällen

Utbildningen består av ett förberedande möte, förberedelsematerial för självstudier som du går igenom själv innan utbildningsdagarna, två utbildningsdagar och ett eftermöte. Beräkna 1/2 till 2 dagar till självstudier av förberedelsematerialet samt 1 timme till 1 dag för att arbeta med eget "case". Alla möten sker digitalt via Zoom.

Förmöte

4 oktober klockan 15.00-16.00 - dag 1

Seminarier

18 oktober klockan 10.00 -16.00 - dag 2
19 oktober klockan 09.00-14.30 - dag 3

Eftermöte

9 november klockan 15.00-16.00 - dag 4

Bekräftelse om plats på utbildningen och inbjudan till Samarbetsrum där förberedelsematerial finns, skickas ut inom en vecka efter sista anmälningsdag.

Annat tillfälle

Utbildningen ges även vid ett tidigare tillfälle under hösten.

Utbildningstillfälle 2, startar 11 november

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Marie Blom Niklasson, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset