8 september 2021 till 1 mars 2022 kl. 00.00-00.00

Att leda användarcentrerad utveckling i skolan – för processledare

Syftet med utbildningen är att stärka huvudmäns färdigheter att utforma effektiva tjänster och processer tillsammans med användarna.

Anmäl dig

Utbildningen omfattar två digitala heldagar 8-9 september 2021 samt digital teamcoachning på hemmaplan (oktober-mars) och en slutkonferens i mars 2022.

Med metoden användarcentrerad utveckling skapar ni lösningar till större nytta för medarbetare, barn, elever och vårdnadshavare. Och ni undviker dyrköpta misstag.

Innehåll

Utbildningen utgår från Innovationsguidens metod i två steg; en tvådagars grundkurs 8-9 september och sedan en sex månaders process (oktober-mars) i den egna verksamheten för att lösa en utmaning, med stöd från erfarna handledare.

På kursen arbetar vi med att skapa en lösning på en utmaning som utgår från användarnas behov i den egna verksamheten, och som kan kopplas till regeringens nationella digitaliseringsstrategi.

Mer information om utbildningen

Målgrupp

Samtliga skolans huvudmän, såväl kommunala som fristående. För 2-4 personer från sex huvudmän. Deltagarna ska ha vana av eller intresse för att driva processer eller projekt.

Urval

I ansökan ska huvudmannen beskriva en reell utmaning/ett problem i sin verksamhet, som ska ha en koppling till digitalisering. Utifrån er beskrivna utmaning gör SKR ett urval av sex huvudmän, varav minst en är en fristående huvudman. Utvalda huvudmän presenteras i slutet av maj 2021.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Mikael Svensson, programansvarig Utbildning och arbetsmarknad

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset