9 december 2021 kl. 09.30-11.00

Att införa digitala lås i ordinärt boende

SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik bjuder in till ett seminarium om att införa digitala lås i ordinärt boende. Seminariet riktar sig främst till kommuner som inte infört digitala lås och kommuner som precis påbörjat ett införande.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med digitala lås är att förenkla för den enskilde att ta emot besök av kommunens personal. Det förenklar också för personalen som inte behöver lägga restid på att hämta nycklar inför besök hos enskilda.

Kompetenscenter välfärdsteknik genomför en serie av webbseminarier som fokuserar på en särskild välfärdsteknik per tillfälle. Detta webbsända seminarium om digitala lås är det tredje i denna serie.

Syftet med seminarieserien är att på ett enkelt och konkret sätt förmedla kunskap om hur framgångsrika kommuner gör och delge deras erfarenheter samt informera om stödmaterial på SKR:s hemsida. Målsättningen är att kommuner som vill använda välfärdsteknik ska få stöd, råd och vägledning i sin implementering.

Målgrupp

Personer med en strategisk funktion, till exempel verksamhetsansvariga, verksamhetsutvecklare och chefer, främst i kommuner som inte infört digitala lås i ordinärt boende eller som precis påbörjat ett införande.

Program

Vid seminariet får du höra om framgångsfaktorer, fallgropar, tips och råd samt konkreta exempel från kommuner på hur man gått till väga.

Medverkande

  • Victor Forsberg, projektledare Kalmar kommun
  • Shadan Ghafouri, projektledare Eskilstuna kommun
  • David Wiklund, projektledare Kramfors kommun
  • Elisabeth Kjellin, projektledare SKR Kompetenscenter välfärdsteknik

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Elisabeth Kjellin, SKR

Frågor om anmälan:

vft@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset