10 november 2022 kl. 10.00-16.00

Att arbeta med uppföljningsbara mål i socialtjänsten

SKR bjuder in till en utbildningsdag på plats i Stockholm om att sätta uppföljningsbara mål i arbetet med enskilda klienter/brukare.

Anmäl dig

Innehåll

Målet med utbildningen är att lära sig formulera meningsfulla och konkreta mål som går att följa upp för varje individ, vilket i sin tur möjliggör systematisk uppföljning och kunskapsutveckling på såväl individ- som grupp- och verksamhetsnivå.

Utbildningen erbjuds i två format; en heldag på plats i Stockholm och en digital utbildningsdag på distans. Den här inbjudan avser utbildningsdagen på plats i Stockholm den 10 november.

Intresseanmälan till den digitala utbildningsdagen den 29 november 2022.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med verksamhetsnära stöd i arbetet med klienter/brukare,till exempel chefer, gruppledare, socialsekreterare, biståndshandläggare, verksamhetsutvecklare, metodstödjare och processledare inom alla verksamhetsområden i socialtjänsten, både myndighetsutövande och utförarande verksamheter.

Anmäl er i team

Minst två personer från samma verksamhet/kommun bör delta i utbildningen. Utbildningen ger mer om det är fler personer som deltar tillsammans, och det underlättar även det fortsatta arbetet med att utveckla uppföljningsbara mål på hemmaplan efter utbildningen.

Intresseanmälan till utbildningsdag på plats

För att få bästa möjliga sammansättning av gruppen använder vi oss av intresseanmälan till utbildningen. För att deltagarna ska få ut så mycket som möjligt av utbildningsdagen rekommenderar vi att det också finns en ambition att utveckla arbetet med att sätta meningsfulla och konkreta mål som går att följa upp för varje individ inom den egna verksamheten, alternativt att erbjuda regionalt stöd till kommuner och verksamheter i deras målarbete. Eventuella deltagare från regional nivå anmäler sig tillsammans med verksamhetsrepresentanter från kommun(er)/verksamhet(er) i länet/regionen. Observera att intresseanmälan är bindande.

Sista datum för intresseanmälan för utbildningsdagen på plats är den 29 september. Bekräftelse om plats på utbildningen skickas senast den 6 oktober. I samband med intresseanmälan kommer vi att vilja veta vilken verksamhet ni arbetar inom och hur många ni är som deltar från samma verksamhet/arbetsplats.

Förberedelser

Vi kommer att varva teori med praktiska övningar. Inför utbildningen behöver ni ta fram en till två egna, avidentifierade exempel på mål (exempelvis hämtade från ett uppdrag, en vårdplan eller en genomförandeplan) som ni tycker fungerar väl. Ni behöver inte skicka in exempel innan, utan tar med er dem till utbildningsdagen som övningsunderlag.

Informationsansvarig

  • Cecilia Karlström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR