7 september 2021 kl. 13.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Att arbeta i kommunal myndighet

En introduktion i myndighetsarbete på kommunal nivå.

Anmäl dig

Innehåll

Kommuner och regioner – de viktiga hörnstenarna i vår demokrati och den svenska förvaltningsmodellen – hämtar sina grundläggande arbetsformer bland annat från regeringsformen, kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Denna introduktion i myndighetsarbete på kommunal nivå syftar till att ge koncentrerad kunskap om de rättsliga grunderna för den lokala demokratin genom korta genomgångar av central kommunal lagstiftning.

Målgrupp

Introduktionen riktar sig till dig som är relativt ny i kommunal förvaltning.

Program

Vi går igenom

  • Kommunallagens ramar för vad en kommun får göra, formella förutsättningar för de politiska beslutsprocesserna och relationerna mellan politiker och anställda.
  • Offentlighetsprincipen och hantering av handlingar i en myndighet.
  • Förvaltningslagens mer övergripande för handläggning och serviceskyldighet.

Medverkande

Samtliga på avdelningen för juridik, SKR.

  • Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist
  • Helena Linde, förbundsjurist
  • Staffan Wikell, förbundsjurist.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Helena Linde, förbundsjurist

Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset