OBS! Evenemanget är avslutat!21 september 2022 till 22 september 2022 kl. 13.00-16.00

Att använda Excel som verktyg för individbaserad systematisk uppföljning

En digital utbildning som består av två workshops á tre timmar förelat över två dagar. Genomgångar med praktiska övningar i Excel varvas med tid för eget arbete och frågor.

Anmäl dig

Innehåll

Individinformation i uppföljningar behöver ofta dokumenteras och sammanställas i verktyg vid sidan av de verksamhetssystem där information för handläggning och dokumentation finns om individer i socialtjänsten. Excel är ett program som de flesta har tillgång till och som har de funktioner som krävs för både sammanställning och analys, om hänsyn tas till integritetsskydd och informationssäkerhet.

SKR erbjuder därför en utbildning i Excel som verktyg för individbaserad systematisk uppföljning. Utbildningen består av två workshops á tre timmar fördelade på två dagar. Utbildningen varvar genomgångar med praktiska övningar i Excel, tid för eget arbete och frågor. Till utbildningen finns ett datamaterial som utgår från verksamhet inom socialtjänsten och som kan användas för fortsatt träning efter utbildningen.

Anmälan

För att få bästa möjliga sammansättning av gruppen förbehåller vi oss rätten att fördela platserna. Antalet platser är begränsat till 20 stycken.

Upplägg

Utbildningen pågår under en eftermiddag och nästkommande förmiddag 21-22 september.

Workshop 1: 21 september kl. 13.00-16.00

Workshop 2: 22 september kl. 09.00-12.00

Utbildningen kommer även att hållas på plats i Stockholm 22 november.

Länk till anmälan på plats i Stockholm 22 november

Vi kommer att tillhandahålla datamaterial som används för träning och övningar under utbildningen. Utbildningen spelas in och delas med deltagarna i efterhand.

Workshop 1, ”Att skapa en tabell för registrering”, 21 september kl. 13-16

I workshop 1 går vi igenom hur uppgifter från uppföljning kan struktureras och dokumenteras genom att vi tillsammans skapar en tabell för att underlätta gemensam registrering vid uppföljning. Funktioner i Excel som tas upp är bland annat dataverifiering, text till kolumn och leta rad.

Workshop 2, ”Pivottabell för analys av data”, 22 september kl. 9-12

I workshop 2 fokuserar vi på pivottabeller och går igenom hur sammanställning och analys av de uppgifter som samlats in kan göras. Exempel på funktioner i Excel som tas upp är infoga och uppdatera pivottabell, olika typer av filtrering, pivotdiagram och utsnitt.

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till dig som vill bli bättre på att använda Excel som verktyg i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten. Din roll kan vara verksamhetsutvecklare/kvalitetsutvecklare eller liknande. Baskunskaper i Excel är nödvändigt, men du behöver inte använda Excel i ditt dagliga arbete.

Förkunskap och tillgång till uppkoppling

Baskunskaper i Excel är nödvändigt, men du behöver inte använda Excel i ditt dagliga arbete, utan kan vara ”nybörjare”.

Deltagare behöver ha tillgång till dator med bra internetuppkoppling och två skärmar för att på bästa sätt kunna delta.

Frågor kring utbildningen

Vid frågor om innehållet i utbildningen kontakta Peter Basun, utbildningsansvarig peter.basun@umea.se

Informationsansvarig

  • Anna Nielsen
    Projektadministratör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.