18 oktober 2023 kl. 09.00-15.30

Arv och dödsbo för överförmyndare

Kurs om den lagstiftning och praktisk tillämpning som finns inom arvsrätt, dödsbon och kort om vad som gäller vid begravning.

Anmäl dig

Innehåll

Under kursdagen informerar och utbildar vi om den lagstiftning och praktisk tillämpning som finns inom arvsrätt, dödsbon och vad som gäller kort vid begravning. Vi har en genomgång av olika scenarion och vid vilka tillfällen som överförmyndare utövar tillsyn och behöver lämna samtycke. Som till exempel när en god man behöver förordnas i olika situationer, saker att tänka på i olika situationer kring bodelning, arv och testamenten samt vilka intressen som finns att bevaka.

Vi går också igenom lagstiftning och praktisk tillämpning. Bodelning, Bouppteckning, dödsboanmälan, arvskifte, boutredningsman etc. Vi diskuterar praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet.

Under webbsändningen kommer deltagarna ges tillfälle att ställa frågor via den chatt-funktion som kommer finnas.

Målgrupp

Verksamma inom överförmyndarfrågor såsom överförmyndare, ledamot av
överförmyndarnämnd och tjänstemän.

Program

Angivna tider kan variera något.

09.00 Vad är ett dödsbo och vilka är dödsbodelägare?

 • Tillgångar
 • Skulder
 • Försäkringar
 • Värderingsfrågor
 • Fastighet, bostadsrätt, skog etc.
 • Begravning

11.45 Lunch

12.45 Bouppteckning

 • Dödsboanmälan
 • Testamente
 • Arvskifte

14.30-15.30 Överförmyndarens olika beslut med anledning av dödsbo

 • Förordnande av god man
 • Samtycke fastighetsförsäljning
 • Samtycke till egendoms fördelning
 • Samtycke till rättshandling
 • Ansökan om boutredningsman
 • Avtal om oskiftat dödsbo
 • Redogörelse till överförmyndaren.

Medverkande

 • Förbundsjurist Kalle Larsson, SKR
 • Jur.kand. Ann Rosenqvist, Actor Juristfirma.

Praktisk information

Kursintyg kommer skickas ut till alla anmälda deltagare efter kursen.

Eftersändning

Evenemanget kommer att gå att se i efterhand i 30 dagar för de som har anmält sig och betalat. Mer information om eftersändningen förmedlas i ett separat utskick till deltagarna.

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.