17 november 2022 kl. 09.00-16.00

Arv och dödsbo för överförmyndare

Syftet med kursen är att informera och utbilda om den lagstiftning och praktisk tillämpning som finns inom arvsrätt, dödsbon och vad som gäller kort vid begravning.

Anmäl dig

Innehåll

Under kursdagen informerar och utbildar vi om den lagstiftning och praktisk tillämpning som finns inom arvsrätt, dödsbon och vad som gäller kort vid begravning. Vi har en genomgång av olika scenarion och vid vilka tillfällen som överförmyndare utövar tillsyn och behöver lämna samtycke. Som till exempel när en god man behöver förordnas i olika situationer, saker att tänka på i olika situationer kring arv och testamenten samt vilka intressen som finns att bevaka.

Vi går också igenom lagstiftning och praktisk tillämpning. Bouppteckning, dödsboanmälan, arvskifte, boutredningsman, särskild förvaltning etc. Vi diskuterar praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet. Med det digitala kursmaterialet medföljer rättsfall, olika mallar/checklistor med mera.

Målgrupp

Verksamma inom överförmyndarfrågor såsom överförmyndare, ledamot av överförmyndarnämnd och tjänstemän.

Program

08.30 Kaffe serveras i samband med registreringen

09.00 Vad är ett dödsbo och vilka är dödsbodelägare?

 • Tillgångar
 • Skulder
 • Försäkringar
 • Värderingsfrågor
 • Fastighet; bostadsrätt, skog etc.
 • Begravning

10.15-10.45 Fikapaus

11.30-12.30 Lunch

12.30 Bouppteckning

 • Dödsboanmälan
 • Testamente
 • Arvskifte

14.30-15.00 Fikapaus

15.00–16.00 Överförmyndarens olika beslut med anledning av dödsbo

 • Förordnande av god man
 • Samtycke fastighetsförsäljing
 • Samtycke till egendoms fördelning
 • Samtycke till rättshandling
 • Ansökan om boutredningsman
 • Avtal om oskiftat dödsbo
 • Redogörelse till överförmyndaren.

Under dagen bryter vi även för kortare pauser.

Medverkande

 • Förbundsjurist Kalle Larsson , avdelningen för juridik, SKR
 • Jur.kand. Ann Rosenqvist, Actor Juristfirma.

Kursintyg

Kursintyg delges anmälda deltagare efter avslutad kurs.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR