2 mars 2022 kl. 09.00-16.00

Arv och dödsbo för överförmyndare

Syftet med kursen är att informera och utbilda om den lagstiftning och praktisk tillämpning som finns inom arvsrätt, dödsbon och vad som gäller kort vid begravning.

Anmäl dig

Innehåll

Under kursdagen informerar och utbildar vi om den lagstiftning och praktisk tillämpning som finns inom arvsrätt, dödsbon och vad som gäller kort vid begravning. Vi har en genomgång av olika scenarion och vid vilka tillfällen som överförmyndare utövar tillsyn och behöver lämna samtycke. Som till exempel när en god man behöver förordnas i olika situationer, saker att tänka på i olika situationer kring arv och testamenten samt vilka intressen som finns att bevaka.

Vi går också igenom lagstiftning och praktisk tillämpning. Bouppteckning, dödsboanmälan, arvskifte, boutredningsman, särskild förvaltning etc. Vi diskuterar praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet. Med det digitala kursmaterialet medföljer rättsfall, olika mallar/checklistor med mera.

Målgrupp

 • Verksamma inom överförmyndarfrågor såsom överförmyndare, ledamot av överförmyndarnämnd och tjänstemän.

Program

08.30-09.00 Registrering och kaffe

09.00-11.30 Vad är ett dödsbo och vilka är dödsbodelägare?

 • Tillgångar
 • Skulder
 • Försäkringar
 • Värderingsfrågor
 • Fastighet, bostadsrätt, skog etc.
 • Begravning

11.30 Lunch

12.30-14.30 Bouppteckning

 • Dödsboanmälan
 • Testamente
 • Arvskifte

14.30-15.00 Kaffepaus

15.00–16.00 Överförmyndarens olika beslut och anledning av dödsbo

 • Förordnande av god man
 • Samtycke fastighetsförsäljning och Samtycke till egendoms fördelning
 • Samtycke till rättshandling
 • Ansökan om boutredningsman och Avtal om oskiftat dödsbo
 • Redogörelse till överförmyndaren

Under dagen bryter vi även för kortare pauser.

Medverkande

 • Förbundsjurist Kalle Larsson , avdelningen för juridik, SKR
 • Jur.kand. Ann Rosenqvist, Actor Juristfirma.

Kursintyg

Kursintyg delges anmälda deltagare efter avslutad kurs.

Praktisk information

I avgiften ingår dokumentation samt lunch och kaffe. Eventuell logi ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Kursen startar kl. 09.00. Föreläsare finns kvar en stund efter avslutad kurs för ytterligare frågor.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset