18 november 2021 kl. 10.00-16.00

Arv & dödsbo för överförmyndare -fördjupande seminarium

Välkomna till ett fördjupande seminarium med tema Arv & dödsbo, riktat till överförmyndare.

Anmäl dig

Innehåll

Dagen kommer delvis vara ’casebaserad’ med övningsuppgifter som hanteras både enskilt och redovisas av föreläsare. Tanken är att hantera konkreta frågeställningar och praktiska problem där både nya och mer erfarna verksamma inom överförmyndarverksamheten kan få ökad kunskap eller möjlighet att hitta nya verktyg

Målgrupp

 • Förtroendevalda och tjänstemän inom överförmyndarområdet.

Programpunkter

Programmet kommer att anpassas delvis utifrån de frågor som skickas in på förhand. Frågorna ställs i samband med att du som deltagare gör din anmälan.

 • Dödsbodelägare och inte dödsbodelägare?
 • Förvaltning av dödsbo i vanliga och ovanliga situationer
 • Försäkringar och andra tillgångar tillhörande dödsboet och efterlevande
 • Tidsaxel: frånfälle – bouppteckning- arvskifte - avslut
 • Olika aktörers ansvar
 • Arvsavstående & arvsavsägelse
 • Egendoms fördelning & värderingsprinciper
 • Arvslott, laglott, förstärkt laglottsskydd och avräkning gåvor
 • Internationella dödsbon
 • Kan dödsbodelägare ärva skulder?
 • Övningsexempel och konkreta tips
 • Tillkommande frågeställningar.

Medverkande

 • Förbundsjurist Kalle Larsson, avdelningen för juridik, SKR
 • Jur.kand. Ann Rosenqvist vid Actor Juristfirma.

Praktisk information

Kursen erbjuds via den digitala plattformen Zoom. Kursen startar kl.10.00 och avslutas kl.16.00. Vi kommer ta flera korta pauser under dagen och göra ett längre avbrott för lunch.

Du är välkommen till 'digitalfika' från kl. 09.30. Under första halvtimmen ber vi samtliga deltagare att ’checka in’ så vi får tid att kontrollera att tekniken fungerar innan starten.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset