17 oktober 2023 kl. 09.30-16.30

Arrenderätt - grundkurs

Kurs om arrende för dig som arbetar i kommun, region och kommunala företag. Ta chansen att lära dig grunderna i regelverket och byta erfarenheter med föredragshållarna och övriga kursdeltagare.

Anmäl dig

Innehåll

Du som handlägger ärenden rörande kommunens fastighetsinnehav kommer ofta i kontakt med upplåtelseavtal av mark i olika former. Då är det viktigt att känna till reglerna i arrendelagstiftningen och hur de förhåller sig till andra upplåtelseformer.

För att öka kunskaperna på detta område inbjuder avdelningen för juridik till en endags grundkurs i arrenderätt. Kursen kommer i huvudsak att omfatta en allmän genomgång om de olika arrendetyperna, varvid gränsdragningsproblem mellan de olika upplåtelseformerna kommer att belysas.

Målgrupp

Tjänstemän och förtroendevalda som hanterar markupplåtelser.

Program

 • Genomgång av de grundläggande reglerna för de olika arrendeformerna
 • Hur dras gränsen mellan de olika arrendeformerna och mellan arrende och andra nyttjanderätter?
 • När har arrendatorn besittningsskydd och när kan det brytas?
 • Hur görs en korrekt uppsägning?
 • Vad gäller för gratisupplåtelser?
 • Upplåtelse av offentlig plats
 • Ta del av avtalsmallar och exempel på uppsägningsskrivelser m.m.

Medverkande

 • Förbundsjurist Per Henningsson, avdelningen för juridik, SKR
 • Förbundsjurist Åsa Wedmalm, avdelningen för juridik, SKR.

Praktisk information

 • Vi börjar morgonen med registrering och kaffe från kl.09.00
 • Kursen börjar kl.09.30 och avslutas senast kl.16.30
 • Kursintyg skickas till anmälda deltagare efter avslutad kurs.

Informationsansvarig

 • Per Henningsson
  Förbundsjurist
 • Åsa Wedmalm
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.