9 november 2023 kl. 09.00-16.00

Arbetsrättsligt seminarium om uppsägning av personliga skäl

SKR erbjuder ett seminarium om vad arbetsgivaren behöver tänka på vid uppsägning av personliga skäl och avsked. Seminariet berör bland annat misskötsamhet i olika former, formalia, tidsfrister och omplaceringsskyldigheten.

Anmäl dig

Innehåll

Kursen syftar till att ge en fördjupning i de regler och rättsfall som gäller anställdas misskötsamhet och andra brott mot anställningsavtalet som kan leda till skiljande från anställningen samt ge vägledning hur dessa fall ska hanteras arbetsrättsligt.

Förändringarna i LAS beaktas inom ramen för kursen. Föreläsningar varvas med gruppövningar.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till HR-, förhandlings- och personalchefer och övriga chefer med ett arbetsgivar- och förhandlingsansvar samt personal inom HR.

Medverkande

  • Gustaf Björnberg, arbetsrättsjurist, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR.
  • Marie Nordström, arbetsrättsjurist, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR.

Informationsansvarig

  • Gustaf Björnberg
    Arbetsrättsjurist
  • Marie Nordström
    Arbetsrättsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.