16 september 2021 kl. 13.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Arbetsrättsligt seminarium om Personliga skäl, del 2

SKR erbjuder ett seminarium om vad arbetsgivaren behöver tänka på vid uppsägning av personliga skäl och avsked. Seminariet berör bland annat misskötsamhet i olika former, formalia, tidsfrister och omplaceringsskyldigheten. Kursen är uppdelad på två dagar.

Anmäl dig

Målgrupp

Seminariet vänder sig till HR- förhandlings- och personalchefer eller övriga chefer med ett arbetsgivar- och förhandlingsansvar, samt personal inom HR.

Innehåll

Innehållet dag 1 är bland annat misskötsamhet i olika former och betydelsen av att medvetandegöra och dokumentera.

Innehållet dag 2 fokuserar på formalia, tidsfrister och omplaceringsskyldigheten. Seminariet genomförs i föreläsningsform med interaktiva inslag och möjlighet att ställa frågor.

Information

Kursen är uppdelad på två dagar, 14 september (3 tim) och 16 september (3 tim).

Digitalt möte via verktyget Zoom. Länk och mer teknisk information samt länkar till kursmaterial kommer skickas ut närmare kurstillfället. Välkommen till incheckning och teknikkontroll kl. 08.40.

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna. Varje anmälan är avsedd för endast en deltagare och länk får inte spridas. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Christina Madfors, arbetsrättsjurist

Emmy Eriksson, arbetsrättsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset