4 oktober 2022 kl. 00.00-00.00

Arbetsrättslig kurs om verksamhetsövergång

SKR erbjuder en kurs om regelverket kring verksamhetsövergång. Kursen syftar till att ge kunskaper om de arbetsrättsliga frågor som brukar uppkomma i samband med verksamhetsövergång.

Anmälningslänk och mer information publiceras den 6 september kl. 09.00.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Svanestrand, arbetsrättsjurist

Christina Madfors, arbetsrättsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR