17 november 2021 kl. 00.00-00.00

Arbetsrättslig kurs om verksamhetsövergång

SKR erbjuder en kurs om regelverket kring verksamhetsövergång. Kursen syftar till att ge kunskaper om de arbetsrättsliga frågor som brukar uppkomma i samband med verksamhetsövergång.

Anmälningslänk och mer information publiceras den 20 oktober kl. 09.00

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Svanestrand, arbetsrättsjurist
Christina Madfors, arbetsrättsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset