17 november 2021 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Arbetsrättslig kurs om verksamhetsövergång

Sveriges Kommuner och Regioner erbjuder en kurs om regelverket kring verksamhetsövergång. Kursen syftar till att ge kunskaper om arbetsrättsliga frågor som brukar uppkomma i samband med verksamhetsövergång.

Anmäl dig

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal- och förhandlingschefer samt personalhandläggare inom HR och som hanterar frågor om övergång av verksamhet.

Innehåll

Syftet med kursen är ge en genomgång om verksamhetsövergång enligt 6 b § lagen om anställningsskydd. Det är flera delar som berörs, däribland i vilka situationer det är fråga om en verksamhetsövergång, regler som gäller vid övergång av verksamhet, förhandlingsskyldighet med fackliga organisationer, hantering av kollektivavtalen vid en övergång av verksamhet och anställningsvillkoren i övrigt samt om offentlig upphandling.

Kursen genomförs i föreläsningsform med möjlighet för deltagarna att ställa frågor i chattfunktion.

Medverkande

  • Christina Madfors, arbetsrättsjurist, avdelningen för arbetsgivarpolitik.
  • Anna Svanestrand, arbetsrättsjurist, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Information

Länk och mer teknisk information och länkar till kursmaterial kommer att skickas ut närmare kurstillfället. Välkommen till incheckning och teknikkontroll kl. 08.40.

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna. Varje anmälan är avsedd för en deltagare och länk får inte delas. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Svanestrand, arbetsrättsjurist
Christina Madfors, arbetsrättsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR