OBS! Evenemanget är avslutat!9 februari 2023 kl. 09.00-12.30

Arbetsrättslig kurs om arbetsbrist

SKR erbjuder en kurs om lag- och avtalsfrågor i samband med omställning och arbetsbrist. Fokus är hanteringen av arbetsbristsituationer utifrån reglerna i LAS, MBL och kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB).

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med kursen är att ge kunskaper kring hanteringen av arbetsbristsituationer utifrån reglerna i LAS, MBL och kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB).

Innehållet berör begreppet arbetsbrist, formalia vid uppsägningar på grund av arbetsbrist, omplaceringsskyldigheten enligt LAS, turordningsregler vid uppsägning, uppsägningstider, skadestånd och preskription samt företrädesrätt.

Kursen genomförs i föreläsningsform med möjlighet att ställa frågor i chattfunktion.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal-och förhandlingschefer samt personalhandläggare som arbetar inom HR och hanterar frågor rörande omorganisation, övertalighet och turordning.

Medverkande

  • Katarina Bergström, arbetsrättsjurist, avdelningen för arbetsgivarpolitik
  • Tomas Björck, arbetsrättschef, avdelningen för arbetsgivarpolitik

Information

För att kunna delta i kursen har vi som krav att du arbetar inom kommun och region, eller i ett medlemsföretag ansluten till Sobona. Uppfyller du inte detta kommer du få besked om att du är avanmäld.

Vid digitala kurser gäller att det är max 5 personer från samma kommun, region eller medlemsföretag som får gå vid samma kurstillfälle. Vid fysiska kurser gäller max 2 personer från samma organisation.

Varje anmälan är avsedd för en deltagare och länk får inte delas. Kursen går ej att ta del av i efterhand, dock är kursmaterialet tillgängligt en månad.

Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.

Informationsansvarig

  • Katarina Bergström
    Arbetsrättsjurist
  • Tomas Björck
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.