7 oktober 2021 kl. 09.00-12.30

Arbetsrättslig kurs om arbetsbrist

SKR erbjuder en kurs om lag- och avtalsfrågor i samband med omställning och arbetsbrist. Fokus är hanteringen av arbetsbristsituationer utifrån reglerna i LAS, MBL och kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB).

Anmäl dig

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal-och förhandlingschefer samt personalhandläggare som arbetar inom HR och hanterar frågor rörande omorganisation, övertalighet och turordning.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge kunskaper kring hanteringen av arbetsbristsituationer utifrån reglerna i LAS, MBL och kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB). Innehållet berör begreppet arbetsbrist, formalia vid uppsägningar på grund av arbetsbrist, omplaceringsskyldigheten enligt LAS, turordningsregler vid uppsägning, uppsägningstider, skadestånd och preskription samt företrädesrätt.

Medverkande

  • David Larsson, arbetsrättsjurist från avdelningen för arbetsgivarpolitik.
  • Tomas Björck, arbetsrättschef, från avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Information

Länk och mer teknisk information och länkar till kursmaterial kommer skickas ut närmare kurstillfället. Välkommen till incheckning och teknikkontroll kl. 08.40.

Kursen är mellan kl. 09.00-12.30 inklusive pauser.

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna.

Varje anmälan är avsedd för en deltagare och länk får inte delas. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Tomas Björck, arbetsrättschef
David Larsson, arbetsrättsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset