11 november 2021 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Inställt: Arbetsrättslig baskurs del 2

SKR erbjuder en baskurs i arbetsrätt. Syftet med kursen är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den kommunala och regionala sektorn. Kursen är uppdelad på två dagar.

Kursen är uppdelad på två dagar, 9 november och 11 november.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom HR- eller personalfunktion som handläggare, strateg eller förhandlare och som behöver grundläggande kunskaper inom området. Även chefer som har ett arbetsgivar- och förhandlingsansvar är välkomna.

Innehåll

Syftet med kursen är att förmedla grundläggande kunskaper i flertalet ämnen. Innehållet har fokus på det som rör samspelet mellan lagar och avtal inom arbetsrätten, förhållandet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer med fokus på medbestämmande, förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren före och under anställningen liksom vid anställningens avslutande. Kursen genomförs i föreläsningsform i webbsändning. Möjlighet för deltagarna att ställa kortare frågor finns via chattfunktion.

Medverkande

  • Siri Reinhag, arbetsrättsjurist, avdelningen för arbetsgivarpolitik
  • Katarina Bergström, arbetsrättsjurist, avdelningen för arbetsgivarpolitik
  • Emmy Eriksson, arbetsrättsjurist, avdelningen för arbetsgivarpolitik

Information

Kursen webbsänds med chattfunktion.

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna. Varje anmälan är avsedd för en deltagare och länk får inte delas. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Emmy Eriksson, arbetsrättsjurist
Siri Reinhag, arbetsrättsjurist
Katarina Bergström, arbetsrättsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR