9 november 2021 kl. 00.00-00.00

Arbetsrättslig baskurs del 1

SKR erbjuder en baskurs i arbetsrätt. Syftet med kursen är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den kommunala och regionala sektorn. Kursen är uppdelad på två dagar.

Anmälningslänk och mer information publiceras den 12 oktober kl 09.00.

Kursen är uppdelad på två dagar, 9 november och 11 november.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Emmy Eriksson, arbetsrättsjurist
Siri Reinhag, arbetsrättsjurist
David Larsson, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset