25 oktober 2023 till 26 oktober 2023 kl. 09.00-12.00

Arbetsrättslig baskurs

SKR erbjuder en baskurs i arbetsrätt. Syftet med kursen är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den kommunala och regionala sektorn. Kursen är uppdelad på två dagar.

Anmäl dig

Innehåll

Kursen är uppdelad på två dagar (kl. 09.00-12.00 båda dagarna)

Syftet med kursen är att förmedla grundläggande kunskaper i flertalet ämnen inom arbetsrätten.

Innehållet har fokus på det som rör samspelet mellan lagar och avtal inom arbetsrätten, förhållandet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer med fokus på medbestämmande, förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren före och under anställningen liksom vid anställningens avslutande.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom HR- eller personalfunktion som handläggare, strateg eller förhandlare och som behöver grundläggande kunskaper inom området.

Även chefer som har ett arbetsgivar- och förhandlingsansvar är välkomna.

Medverkande

  • Siri Reinhag, arbetsrättsjurist, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR.
  • Emmy Eriksson, arbetsrättsjurist, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR.
  • Sofia Linder, arbetsrättsjurist, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.