11 maj 2022 till 12 maj 2022 kl. 13.00-16.30

Arbetsrättslig baskurs

SKR erbjuder en baskurs i arbetsrätt. Syftet med kursen är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den kommunala och regionala sektorn. Kursen är uppdelad på två dagar.

Anmälan och mer information publiceras den 8 april 2022 kl 09.00.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Emmy Eriksson, arbetsrättsjurist.

Siri Reinhag, arbetsrättsjurist.

David Larsson, arbetsrättsjurist.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset