20 maj 2021 kl. 09.00-16.00

Arbetsrättslig baskurs

Sveriges Kommuner och Regioner erbjuder en baskurs i arbetsrätt. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom sektorn.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med kursen är att förmedla grundläggande kunskaper i frågor som rör arbetsrättens källor, det vill säga samspelet mellan lagar och avtal, förhållandet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer med fokus på medbestämmande, förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, före och under anställningen liksom vid anställningens avslutande.

Kursen genomförs i föreläsningsform i webbsändning. Möjlighet att ställa kortare frågor under kursen finns via chattfunktion.

Information

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna. Varje anmälan är avsedd för endast en deltagare och länk får inte spridas. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom HR som personalhandläggare eller förhandlare. Men även chefer som har ett arbetsgivar- och förhandlingsansvar är välkomna.

Medverkande

Föreläsare och kursansvariga tillhör avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner. Det är Tomas Björck, arbetsrättschef samt Emmy Eriksson och Helene Evers, arbetsrättsjurister.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Helena Evers, Arbetsrättsjurist

Emmy Eriksson, Arbetsrättsjurist

Tomas Björck, Arbetsrättschef

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset