2 december 2021 kl. 09.00-14.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Arbetsrättslig aktualitetsdag

SKR och Sobona erbjuder ett webbsänt informationstillfället för nyheter och aktuella frågor inom arbetsrätts-, arbetsmiljö- och avtalsområdet.

Anmäl dig

Målgrupp

Informationstillfället vänder sig i första hand till personal- och HR-chefer, förhandlingschefer och personalhandläggare inom kommuner, regioner och företag anslutna till Sobona. Vi ser gärna också förtroendevalda som deltagare.

Innehåll

Detta år berörs främst följande ämnen: Statliga utredningar, visselblåsarlagen, ändringar av arbetsmiljöreglerna, aktuellt inom EU-området, arbetsdomstolens praxis och aktuellt från förhandlingssektionen.

Medverkande

Föreläsare är arbetsrättsjurister, utredare och förhandlare på avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR.

Information

Varje anmälan är avsedd för endast en deltagare och länken får inte spridas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in tillfället vid för få anmälningar. Er anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.


Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Christina Madfors, arbetsrättsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR