5 oktober 2023 till 6 oktober 2023 kl. 00.00-00.00

Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2023

Välkommen till två inspirerande dagar i Uppsala. Temat för årets konferens är "Matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande i tider av inflation och arbetskraftsbrist."

Anmälan och fullständigt program

Innehåll

En viktig del av denna fysiska konferens är att ge dig tid för såväl kunskapspåfyllnad som nya möten, nätverkande och diskussioner. Tid att inhämta och bjuda på tips och idéer hur vi arbetar med att få fler i arbete.

Sverige befinner sig i ett läge med hög inflation och samtidigt brist på arbetskraft att anställa. Här finns stora skillnader över landet med områden som har hög arbetslöshet, och andra där arbetslösheten är historiskt låg. Hur går det agera i olika situationer?

Under dagarna kommer vi att belysa hur man kan arbeta med konkreta insatser men också få forskarperspektiv på hur vi ska klara matchningsutmaningen. Vi ger perspektiv på hur vi kan arbeta smartare och mer tillsammans för att ekvationen ska gå ihop och hur kan det offentliga Sverige och näringslivet fylla de arbetsvakanser som finns och kommer att finnas.

Målgrupp

Politiker och tjänstemän som på lokal och regional nivå är engagerade i arbetsmarknads-, socialtjänst- samt tillväxt- och utvecklingsfrågor.

Medverkande

Vid konferensen medverkar bland annat SKR:s ordförande Anders Henriksson, Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar, Albin Kainelainen, generaldirektör Konjunkturinstitutet, Annika Wallenskog, chefsekonom SKR och inspirationsföreläsaren PG Wettsjö. Fler namn kommer att presenteras under augusti.

Informationsansvarig

  • Per Överberg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.