OBS! Evenemanget är avslutat!25 oktober 2022 till 26 oktober 2022 kl. 09.00-00.00

Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2022

Fokus på konferensen kommer i år att ligga på förändringarna av arbetsmarknadspolitiken och dess följder.

Anmäl dig

Innehåll

Vi kommer att belysa aktuella frågor, men vi vill också försöka skåda in i framtiden:

  • Kommunernas och regionernas nuvarande och framförallt framtida roll inom arbetsmarknadspolitiken – utmaningar och möjligheter
  • Vad krävs för att kommuner, regioner, näringsliv och civila samhället ska klara sin kompetensförsörjning – vilka behöver samspela?
  • Hur kan man minska utanförskapet på arbetsmarknaden?

Målgrupp

Politiker och tjänstemän som på lokal och regional nivå är engagerade i arbetsmarknads-, socialtjänst- samt tillväxt- och utvecklingsfrågor.

Program

Program Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2022

Informationsansvarig

  • Per Överberg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR