15 september 2021 kl. 13.00-14.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Arbeta med resultaten från Graviditetsenkäten

En utbildning för dig som ska arbeta med resultaten från Graviditetsenkäten. Sista utbildningstillfället.

Tidigare utbildningstillfällen

Sista anmälningsdag var 23 april. Utbildningen genomförs under totalt tre tillfällen. De två tidigare tillfällena genomfördes:

7 maj klockan 9.00-16.00
21 maj klockan 14.00-15.30

Om utbildningen

Som ett stöd i det fortsatta arbetet med Graviditetsenkäten erbjuder SKR en utbildning i att leda utvecklingsarbete. Utbildningen vänder sig till personer i regionen som har i uppdrag att stödja eller leda utvecklingsarbeten kopplade till Graviditetsenkäten. Under utbildningen får du stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra.

Tanken är att ni som deltar från er region ska få gemensam kunskap och inspiration att tillsammans arbeta vidare med. Ni får gärna vara fler från samma region och vi uppmuntrar att ni har kontakt med varandra både före och efter utbildningen för att på bästa sätt kunna ta tillvara den i ert fortsatta arbete.

Detta är en specialanpassad version av SKR:s utbildning ” Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg”.

Deltagarnas engagemang

Varje utbildning består av en heldagsutbildning per distans och två kortare eftermöten på distans. Du ska ha möjlighet att delta vid samtliga utbildningstillfällen.

Målgrupp

Personer i regionen som har i uppdrag att stödja eller leda utvecklingsarbeten kopplade till Graviditetsenkäten.

Medverkande

Marie Blom Niklasson, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Marie Blom Niklasson, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset