16 november 2023 kl. 10.00-17.00

Användning och analys av statistik inom folkhälsa hösten 2023

SKR och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) genomför en utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat utifrån indikatorer inom folkhälsa. Varje deltagare utgår ifrån sin kommun eller regions resultat samt väljer indikatorer som behöver analyseras.

Anmäl dig

Dag två genomförs 27 november klockan 13-17.

Innehåll

Kursen utgår i från Verktygslådan för användning av ÖJ folkhälsa, det vill säga Styrsnurrans modell med folkhälsoglasögonen på. Dagarna innehåller även information och praktiska övningar på att ta fram resultat i Kolada, databasen för kommuner och regioner samt drar nytta av fördjupningar i Folkhälsomyndighetens olika statistikverktyg.

Styrsnurran version folkhälsa

Datum och tider

16 november klockan 10-17
27 november klockan 13-17

Målgrupp

Användare av folkhälsostatistik och statistik inom områden som påverkar folkhälsa.

Förberedelse

Uppgift inför första tillfället: Vad säger din organisations styrdokument som har anknytning till folkhälsa eller områden som påverkar folkhälsan?

Program

  1. Vi utgår från indikatorerna i tabellen Öppna jämförelser folkhälsa samt kopplingar till närliggande tabeller i Kolada.
  2. Du utgår från din kommuns resultat och väljer nyckeltal som behöver analyseras.
  3. Du arbetar praktiskt både med stöd som finns i verktygslådan, Koladas funktioner och möjligheter bland annat olika sätt att jämföra resultaten med andra – t.ex jämförelsen med liknande kommuner utifrån socioekonomi.
  4. Vi kommer också översiktligt se vilka möjligheter det finns till fördjupningar i Folkhälsomyndighetens statistikprodukter.
  5. Tillsammans kommer vi att göra avvikelseanalyser, ringa in möjliga orsaker och ta fram förslag på åtgärder.
  6. Allt med syfte att skapa en röd tråd i arbetet med mål och nyckeltal.

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.