17 maj 2022 till 18 maj 2022 kl. 13.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Använda Excel som verktyg för individbaserad systematisk uppföljning

SKR erbjuder en utbildning i Excel som verktyg för individbaserad systematisk uppföljning. Utbildningen består av två workshops på tre timmar fördelade under två dagar. Utbildningen varvar genomgångar med praktiska övningar i Excel.

Om kursen

Begränsat antal platser, 20 stycken.

Individinformation i uppföljningar behöver ofta dokumenteras och sammanställas i verktyg vid sidan av de verksamhetssystem där information ofta finns. Excel är ett program som de flesta har tillgång till och som har de funktioner som krävs för både sammanställning och analys, om hänsyn tas till integritetsskydd och informationssäkerhet.

Innehåll

Utbildningen pågår under en eftermiddag och nästkommande förmiddag.

Workshop 1

17 maj klockan 13.00-16.00

Workshop 2

18 maj klockan 09.00-12.00

Workshop 1 ”Att skapa ett formulär”

Hur kan uppgifter från uppföljning struktureras och dokumenteras för att underlätta gemensam registrering vid uppföljning. Funktioner i Excel som vi går igenom är bland annat dataverifiering, text till kolumn och leta rad.

Workshop 2 ”Pivottabell för analys av data”

Fokus på pivottabeller och analys av de uppgifter som samlats in. Exempel på funktioner i Excel som vi går igenom är infoga och uppdatera pivottabell, olika typer av filtrering, pivotdiagram, utsnitt.

Förkunskap och tillgång till uppkoppling

Baskunskaper i Excel är nödvändigt, men du behöver inte använda Excel i ditt dagliga arbete, utan kan vara ”nybörjare”.

Deltagare behöver ha tillgång till dator med bra internetuppkoppling och två skärmar för att på bästa sätt kunna delta.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som vill bli bättre på att använda Excel som stöd i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten. Din roll kan vara verksamhetsutvecklare/kvalitetsutvecklare eller liknande.

Medverkande

Peter Basun, utredare, Umeå kommun

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Malin Michael, handläggare

Frågor om anmälan:

malin.michael@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR