10 mars 2022 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Analysera skolresultat med Kolada

En utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i Kolada.

Anmäl dig

Vi utgår från din kommuns resultat och väljer nyckeltal som behöver analyseras.

Utbildningsdagar

Utbildningen består av tre halvdagar

10 mars, 6 april och 12 maj 2022, klockan 09:00-12:00

Innehåll

Max 40 deltagare. Vi ser gärna att ni deltar med två deltagare per kommun – men inte fler än tre. Vi arbetar praktiskt, även mellan kurstillfällena, med syfte att skapa en röd tråd i arbetet med mål och nyckeltal. Vi kommer att arbeta med:

  • avvikelseanalyser
  • ringa in möjliga orsaker
  • dra slutsatser och fundera på åtgärder

För dig som önskar har du möjlighet till stöd och coachning under mellanperioderna genom att boka in enskilt samtal med kursledarna i cirka 30 min per kommun.

Räknestuga och extra stöd

För dig som vill träna lite extra på Koladas funktioner finns möjligheten att vid två tillfällen delta i lärarledd räknestuga.
Vi erbjuder också alla som genomgått utbildningen, för att ge extra stöd i implementeringen på hemmaplan, en återträff cirka 2 månader efter avslutad utbildning.

Medverkande

  • Jonas Finnman, utredare SKR
  • Stefan Melén, utredare SKR
  • Per Sandgren, projektledare RKA
  • Camilla Eriksson, projektledare RKA

Målgrupp

En utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i Kolada.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Camilla Eriksson, RKA

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR