14 september 2022 kl. 09.00-12.00

Analysera skolresultaten med Kolada

RKA och SKR arrangerar en utbildning under tre halvdagar för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av din kommuns skolresultat, med hjälp av nyckeltalen i databasen Kolada.

Anmäl dig

Utbildningen består av tre halvdagar och genomförs den 14 september, 11 oktober och 14 november 2022, klockan 09:00 –12:00.

Det finns plats för max 40 deltagare på utbildningen. Vi ser gärna att ni deltar med två deltagare per kommun – men inte fler än tre.

Innehåll

Vi utgår från din kommuns resultat och väljer nyckeltal som behöver analyseras. Vi arbetar praktiskt, även mellan kurstillfällena, med syfte att skapa en röd tråd i arbetet med mål och nyckeltal. Vi kommer att arbeta med

  • avvikelseanalyser
  • ringa in möjliga orsaker
  • dra slutsatser och fundera på åtgärder.

Det finns möjlighet till stöd och coachning under mellanperioderna genom att boka in enskilt samtal med kursledarna.

Räknestuga och extra stöd

För dig som vill träna lite extra på Koladas funktioner finns möjligheten att vid två tillfällen delta i lärarledd räknestuga.

Vi erbjuder också alla som genomgått utbildningen, för att ge extra stöd i implementeringen på hemmaplan, en återträff cirka 2 månader efter avslutad utbildning.

Medverkande

  • Jonas Finnman, utredare SKR
  • Stefan Melén, utredare SKR
  • Per Sandgren, projektledare RKA
  • Camilla Eriksson, projektledare RKA

Informationsansvarig

  • Stefan Melén
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR