20 oktober 2021 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Analysera skolresultaten med Kolada

RKA och SKR arrangerar en utbildning under tre halvdagar för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av din kommuns skolresultat, med hjälp av nyckeltalen i databasen Kolada.

Anmäl dig

Vi arbetar praktiskt tillsammans, och utgår från din kommuns resultat och väljer nyckeltal som behöver analyseras.

Utbildningen består av tre halvdagar och genomförs den 20 oktober, 24 november och 21 december 2021 klockan 09:00 –12:00.

Det finns plats för max 40 deltagare på utbildningen. Vi ser gärna att ni deltar med två deltagare per kommun – men inte fler än tre.

Innehåll

Vi arbetar praktiskt, även mellan kurstillfällena, med syfte att skapa en röd tråd i arbetet med mål och nyckeltal. Vi kommer att göra analyser på avvikelser, ringa in möjliga orsaker och ta fram förslag på åtgärder.

Ni har möjlighet till stöd under mellanperioderna genom att boka in enskilt samtal med kursledarna, för den som vill, cirka 30 min per kommun.

Medverkande

  • Jonas Finnman utredare, SKR
  • Stefan Melén utredare, SKR
  • Per Sandgren projektledare, RKA
  • Camilla Eriksson projektledare, RKA

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Camilla Eriksson, RKA

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR