22 april 2021 till 10 juni 2021 kl. 09.00-15.00

Analysera skolresultaten med Kolada

En utbildning under tre halvdagar med start den 22 april som RKA och Sveriges Kommuner och Regioner arrangerar för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i Kolada.

Anmäl dig

Innehåll

Under utbildningen kommer vi att:

  • Utgå från din kommuns resultat och väljer nyckeltal som behöver analyseras.
  • Arbeta praktiskt, även mellan kurstillfällena, med syfte att skapa en röd tråd i arbetet med mål och nyckeltal.
  • Göra avvikelseanalyser, ringa in möjliga orsaker och ta fram förslag på åtgärder.

Ni har möjlighet till stöd och coachning under mellanperioderna genom att boka in enskilt samtal med kursledarna, för den som vill, cirka 30 min per kommun.

Efter utbildningen kan deltagarna genomföra avvikelseanalys med fokus på den egna kommunen, dess mål och resultat.

Anmälan

Vi ser gärna att ni deltar med två deltagare per kommun – men inte fler än tre. Max 40 deltagare per kurs.

Datum, tid, genomförande

Utbildningen består av tre halvdagar som sker kl 09.00-12.00 den 22 april, 19 maj och 10 juni 2021.

Cirka två veckor innan första utbildningstillfället får alla deltagare välkomstbrev med ytterligare information och en länk till utbildningen som sker via Zoom.

Målgrupp

Tjänstepersoner som arbetar med kvalitetsutveckling inom utbildning

Medverkande

  • Stefan Melén, utredare, SKR
  • Jonas Finnman, utredare, SKR
  • Per Sandgren, projektledare, RKA
  • Camilla Eriksson, projektledare, RKA.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Stefan Melén, utredare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset