23 september 2021 kl. 13.00-15.00

Äldres boendepreferenser och rörlighetsmönster

Vi samtalar om hur staten och kommunerna kan möta äldres bostadsbehov och bostadsefterfrågan och minska behovet av stöd och hjälp i boendet.

Anmäl dig

Innehåll

Under hösten 2021 anordnar SKR ett antal seminarier och webbinarier som handlar om att möta olika utmaningar som rör bostadsbyggande och bostadsförsörjning.

Nu finns ny kunskap om äldres boendepreferenser och rörlighetsmönster i olika delar av landet som kan bidra till en mer nyanserad och insiktsfull diskussion om hur bostadsmarknaden kan utvecklas för både äldre hushåll och samhället i stort.

Vi tar del av de senaste rönen och samtalar om hur staten och kommunerna på bästa sätt kan möta äldres bostadsbehov och bostadsefterfrågan och minska behovet av stöd och hjälp i boendet.

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommunerna som arbetar med frågor som rör samhällsbyggande, bostadsförsörjning och omsorgen om äldre.

Medverkande

  • Anna Persson, Chef för affärsutveckling och partner Juni Strategi
  • Ted Lindqvist, Evidens AB

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Jan-Ove Östbrink, sakområdesexpert

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset