6 oktober 2021 kl. 10.00-16.00

Åldrande och intellektuell funktionsnedsättning – fakta och idéer om utformning av stöd

En webbsänd heldag om åldrande och intellektuell funktionsnedsättning.

Anmäl dig

Innehåll

Allt fler personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) blir äldre. För att säkerställa ett gott åldrande för gruppen måste stöd och service utformas utifrån gruppens behov. Lagstiftning och stöd hänger dock inte med i utvecklingen. Såväl boende, aktiviteter, hälso- och sjukvård som habiliteringens insatser behöver anpassas.

Många kommuner och organisationer arbetar idag med detta och delar med sig av exempel om hur boende, sysselsättning, habilitering och övrig hälso- och sjukvård kan utformas för att på bästa möjliga vis möta upp behoven hos denna växande målgrupp.

Under dagen medverkar bland annat kommuner, myndighet och företrädare för det pågående nationella Arvsfondsprojektet ”Gott liv som äldre – aktiviteter och boende för personer med IF”.

Målgrupp

Förtroendevalda, ledande tjänstepersoner och strateger inom socialtjänst. Även andra är välkomna att anmäla sig.

Program

10.00-10.05 Inledning

Dagens moderatorer hälsar välkomna.

10.05-10.45 Åldrande och omsorg vid IF – en nationell överblick

Andelen äldre med IF växer - omsorg och hälsa hos personer med IF. Gerd Ahlström, professor Hälsofrämjande komplexa interventioner, vid Lunds universitet.

10.45-11.15 Planering för äldre med intellektuell funktionsnedsättning i Laholm

Laholms kommun berättar hur de på olika nivåer arbetar med planering och rekrytering till boenden för äldre personer med IF. Eva Thelander, chef LSS och HSL och Linda Engdahl, enhetschef, nyöppnat LSS-boende för äldre, Laholm.

11.15-11.30 Paus

11.30-11.50 Projektet Gott liv för äldre – erfarenheter och lösningar

Gott liv som äldre - aktiviteter och boende för personer med IF är ett 3-årigt nationellt projekt. Kia Mundebo, projektledare, Cecilia Olsson, sakkunnig IF, om vad som gjorts i projektet hittills och vad vi behöver tänka nytt kring.

11.50-12.10 Tydliggörande pedagogik

Hur kan vi bidra till att stödja personer med IF till förståelse för exempelvis åldrande, behov av flytt och pensionering? Cecilia Olsson, sakkunnig IF, projektet Gott liv som äldre.

12.10-12.30 Äldre och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - ett livsperspektiv

Kunskapen om äldre med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är lägre än barn- och unga. I projektet Äldrelyftet – åldras och må bra med ADHD har Attention i samarbete med kommuner arbetat för att stärka kunskapen. Annika von Schmalensée, projektledare, Riksförbundet Attention.

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.00 Boende i Södertälje med en genomtänkt strategi för åldrande och IF

Exempel från ett LSS- boende i Södertälje som drivs i antroposofisk anda med en genomtänkt strategi för att stödja individer i åldrandet. Stor vikt läggs på social- och fysisk miljö såväl som arbetsmiljö. Alda Palsdottir, Föreståndare på Fridebo i Södertälje

14.00-14.30 IF och åldrande – tillgång till hälso- och sjukvård

Det finns utmaningar runt hälso- och sjukvårdsinsatser till personer inom LSS-boende jämfört med SÄBO. David Lidin, MAS, enheten för hälso- och sjukvård, Socialförvaltningen, delar med sig av sina erfarenheter och ger en inblick i dagens och morgondagens utmaningar runt äldre med IF utifrån deras perspektiv.

14.30-14.45 Paus

14.45-15.10 Exempel från kommun

15.10-15.30 Vad arbetar Socialstyrelsen med runt målgruppen?

Socialstyrelsens arbete med att ta fram kunskap och stöd till kommuner runt exempelvis boende, hälsa och sysselsättning för målgruppen. Magnus Wallinder, Socialstyrelsen.

15.30-15.55 Stöttar rådande regelverk behoven av utveckling runt äldre med IF?

Helena Henningsson, handläggare, presenterar vad SKR sett inom ramen för arbetet med att ta fram en tioårig strategi för äldreomsorgen som pågått under 2021. Passet avslutas med ett samtal med Magnus Wallinder, enhetschef, Socialstyrelsen, om hur rådande regelverk förhåller sig till de behov av utveckling som finns runt personer med IF som blir äldre.

15.55 Avslut

Dagens moderatorer avslutar dagen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Niklas Eriksson, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset