8 februari 2022 kl. 09.30-12.30

Aktuellt för överförmyndare, februari

Under ett par timmar 1-2 gånger per termin genomför vi en webbsändning som är helt öppen och kostnadsfri för dig som har intresse för ställföreträdarskap, överförmyndarfrågor och närliggande områden.

Innehåll

Välkomna till vår webbsändning ”Aktuellt för överförmyndare” som är ett komplement till SKR:s ordinarie nyhetsbrev för överförmyndare, kurser och seminarium.

 • Under 2-2,5 timme 1-2 gånger per termin genomför vi en webbsändning som är helt öppen och kostnadsfri för dig som har intresse för ställföreträdarskap, överförmyndarfrågor och närliggande områden.
 • Vi kommer att ha något eller några teman på varje sändning, medverkan från olika aktörer och försöka fånga upp aktuella frågor samt relevanta rättsfall med mera.
 • Ingen föranmälan. Deltagare kan med fördel se på sändningen ”live” så vi har både chatt och interaktion via Menti. Det går dock att se på sändningen några dagar i efterhand.
 • Program, medverkande och innehåll uppdateras löpande utifrån aktuella frågor, inkomna förslag samt våra medlemmars intressen. Frågor ni önskar vi tar upp ber vi er översända till info@skr.se. 

Videolänk kommer att läggas upp på sidan efter nyår.

Målgrupp

 • Verksamma inom överförmyndarfrågor; överförmyndare, ledamot av överförmyndarnämnd och tjänstemän.

Tema: Granskning samt personlig assistans

 

Medverkande

 • Kalle Larsson, förbundsjurist vid avdelningen för juridik, SKR
 • Rose-Marie Ottosson, jurist Försäkringskassan
 • Susanne Lövgren, nationell försäkringssamordnare Försäkringskassan
 • Karin Petterson, granskningshandläggare Jönköping
 • Diana Ståhl, jurist Järfälla & Upplands-Bro
 • Angelica Covington, chef/jurist Ekerö
 • Johan Thorblad, byråchefen JO, granskning av Överförmynderiverksamheten
 • Anton Tysklind och Lotta Reimers, Länsstyrelsernas gransknng och iakttagelser

Fler medverkande kan bli aktuella.

Kommande "Aktuellt för överförmyndare"

 • Den 16 december 2021 kl. 09.30. Tema: Rekrytering av ställföreträdare samt bankfrågor
 • Den 27 april 2022 kl. 09.30. Tema är ännu inte helt fastställt. Preliminärt: Professionella ställföreträdare.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset