25 oktober 2023 kl. 10.00-11.30

AI-inspiration för kontaktcenter

Välkommen till ett digitalt seminarium med fokus på AI-inspiration för kontaktcenter och andra servicefunktioner.

Anmäl dig

Innehåll

Varför behöver vi ta ställning till AI-tekniken? Hur kan AI-lösningar i ett kontaktcenter, ett servicecenter eller en supportfunktion effektivisera verksamheten? Vid det här seminariet får du ta del av exempel från medlemmar som har utvecklat AI-lösningar.

Det kan handla om att använda AI-teknik för att söka fakta eller samla information och sedan fatta beslut på ett automatiserat sätt. Detta kan ske exempelvis genom chattbottar och samtalsanalys.

Organisationen AI Sweden medverkar också och bidrar med ett övergripande perspektiv. Varför är det viktigt att vi prövar AI-tekniken i vår verksamhet? Vilka behov har vi och hur skulle AI-tekniken kunna lösa en del av dessa? AI Sweden är Sveriges nationella centrum för tillämpad artificiell intelligens och har i uppdrag att påskynda användningen av AI i Sverige.

Syftet med SKR:s kommunikationskonferenser är främst att utbyta erfarenheter och inspireras för att utvecklas i det egna uppdraget.

Målgrupp

  • För dig i kommuner och regioner som arbetar med ett kommunalt eller regionalt kontaktcenter, servicecenter, växelfunktion eller planerar att starta ett kontaktcenter.

Program

Programmet uppdateras längre fram med tidsangivelser.

Hur kan vi använda AI för att stärka verksamheten?

Stina Liivamäe, Change agent, AI Sweden, fokuserar på vilka effekter vi vill nå och hur AI-tekniken skulle kunna bidra till det. Stina tar också upp kraftsamlingsprojektet, där SKR tillsammans med medlemmar arbetar med att påskynda användningen av tillämpad AI.

Så tog Karlskoga kommun fram en egen chattbot

Andreas Heydeck, digitaliseringsstrateg i Karlskoga kommun, berättar om hur kommunens it-support har implementerat en egenutvecklad chattbot. Du får höra om processen hittills och vilka fördelar de ser med chattboten. Han delar också med sig av sina bästa tips för att komma igång eller ta nästa steg på AI-resan.

Andreas resonerar också kring varför det kan vara viktigt för en servicefunktion eller ett kontaktcenter att ta hjälp av AI i arbetet med att möta medarbetarna/invånarna.

Framgångsrik samtalsanalys baserad på AI-teknik

Richard Henningsson, enhetschef för kontaktcenter i Landskrona kommun, delar med sig av ett framgångsrikt projekt med AI-baserad samtalsanalys. Projektet resulterade i betydande förbättringar och insikter för kommunen.

Richard berättar om hur AI-tekniken har förstärkt deras förmåga att analysera samtal och förbättra kommunikationsprocesserna. En inspirerande berättelse om Landskronas kontaktcenters AI-resa.

Paneldiskussion om AI i kontaktcenter

 

Medverkande

  • Stina Liivamäe, Change agent, AI Sweden
  • Andreas Heydeck, digitaliseringsstrateg, Karlskoga kommun
  • Richard Henningsson, enhetschef för kontaktcenter, Landskrona kommun

Informationsansvarig

  • Lisa Spännare
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.