31 maj 2022 kl. 09.00-11.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Agenda 2030 och de kommunala fastighetsorganisationerna – så ökar vi tempot i arbetet för ett hållbart samhälle

Välkommen till Kommunfondens medlemsexklusiva seminarium om hur vi ökar tempot i fastighetsorganisationernas arbete för ett hållbart samhälle.

Anmäl dig

Kommunala fastighetsorganisationer kan bidra till att uppnå Agenda 2030 och de globala målen, exempelvis inom frågor som energi- och klimat, återbruk och social hållbarhet.

SKR och Kommunfonden bjuder in till ett seminarium där resultatet från ett projekt som rör fastighetsorganisationernas roll för Agenda 2030 kommer att presenteras och diskuteras. Syftet är att sprida resultatet från projektet och inspirera flera kommunala fastighetsorganisationer att engagera sig och vidta åtgärder för att bidra till Agenda 2030.

Vid seminariet talar bland annat Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun, om ”Att få genomslag för arbetet med hållbar utveckling - erfarenheter och lärdomar”

Genom presentationer, samtal och dialoger kommer följande punkter att belysas:

  • Mål och frågor ur Agenda 2030 som är särskilt relevanta för fastighetsorganisationerna.
  • Lärande exempel från kommunala fastighetsorganisationer.
  • Vad som krävs och vilket stöd som fastighetsorganisationerna behöver för att öka tempot för ett hållbart samhälle.

Målgrupp

Förtroendevalda, chefer och tjänstepersoner i kommuner och kommunala fastighetsorganisationer som är medlemmar i Kommunfonden med ansvar och/eller intresse för hållbar utveckling.

Information om Kommunfonden och se om din kommun är medlem

Medverkande

  • Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun f.d. räddningschef för Brandkåren Attunda och ledamot av Agenda 2030-delegationen.
  • Claes-Göran Åsbrink, VD, Flens Kommunfastigheter AB.
  • Lennart Bondeson (KD), Ordförande i Klimatkommunerna.
  • Jonas Frykman, strategisk rådgivare Agenda 2030 och hållbar utveckling.

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR