12 maj 2022 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Vårdens utmaningar och vägar framåt för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa

Välkommen till en nationell konferens där rapporten “Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom livet” presenteras. Rapporten handlar om vårdens utmaningar och vägar framåt inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Fokus för denna träff blir att påbörja utvecklingsarbete för att bättre möta kvinnors behov genom nya kunskaper och insikter.

Anmäl dig

Innehåll

Sveriges vård för kvinnor är bland världens bästa. Men inom viktiga områden finns fortfarande gap som behöver slutas. Det har hittills saknats en samlad bild som beskriver behoven inom kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Rapporten utgörs av en kartläggning av kvinnors behov och en gapanalys som visar att åtgärder behöver göras på flera nivåer, såväl hos regioner och kommuner som hos staten. På konferensen kommer rapporten att presenteras och diskuteras för att hitta nya vägar framåt.

Områden som berörs av behovs- och gapanalysen:

 • Sexuell lust och funktion
 • Frivillighet, jämlikhet och sexuell våldsutsatthet
 • Skydd mot sexuellt överförbara infektioner
 • Gynekologisk hälsa
 • Menstruell hälsa
 • Fertilitet och skydd mot oönskad graviditet
 • Graviditet, förlossning och eftervård
 • Klimakteriet

Rapporten är framtagen inom ramen för satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård som baseras på överenskommelser mellan SKR och regeringen.

Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom livet

Målgrupper

 • Beslutsfattare, politiker och verksamhetsutvecklare inom vårdfrågor.
 • Tjänstepersoner som arbetar med vårdfrågor på en strategisk nivå inom vårdkedjan kring kvinnors hälsa och/eller förlossningsvård.
 • Du som vill lära dig mer för att kunna utveckla arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på hemmaplan.

Program

 • Inledning
 • Presentation av rapporten
 • Korta intervjuer med de verksamheter som medverkat i rapporten
 • Gruppdiskussioner i break out rooms
 • Vad sker i regionerna och på nationell nivå?
 • Avslutning av dagen

Medverkande

 • Eva Estling, samordnare för satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård, SKR
 • Hanna Lind, handläggare folkhälsa, SKR
 • Kerstin Petersson, barnmorska, PhD, SKR
 • Personer från verksamheter och nationell nivå

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Viviann Alstermark, handläggare SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR