11 maj 2021 kl. 08.30-10.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Våga satsa uppströms – hälsa som en investering i utmanande tider

Hur får kommuner och regioner kraft att satsa på mer förebyggande och hälsofrämjande arbete trots ett begränsat ekonomiskt utrymme och en pågående pandemi?

Innehåll

Hur stärker vi de ekonomiska incitamenten för hälsa i utmanande tider? Aktuella exempel från kommuner och regioner där utgångspunkten är att satsade resurser i förebyggande arbete är en del i omställningen för att klara välfärdsutmaningarna. Samordnare för uppdragen Strategi för hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa deltog.

Webbsändningen genomfördes i samband med att SKR presenterade vårens ekonomirapport. Sändningen ligger upp till och med 25 maj och är otextad. Programmet börjar 13 minuter in i sändningen.

Målgrupp

Förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstepersoner och strateger inom kommuner och regioner.

Program

08.30

Inledning (Jesper Ekberg, Lisbeth Löpare Johansson och Ing-Marie Wieselgren)

08.40

Sociala investeringar – erfarenheter och lärdomar från kommuner.

Befolkningsinriktat arbete i primärvården - två exempel på förstärkt geografiskt hälsouppdrag:

  • Region Uppsala (Helen Askebro, utvecklingsstrateg hälsofrämjande hälso- och sjukvård)
  • Region Jönköpings län (Annette Frisk, folkhälsochef och Atanas Petkovski, folkhälsoutvecklare)

09.30

Insikter och utsikter om hälsa och ekonomi (Nils-Eric Gustavsson, konsult SKR och tidigare ekonomidirektör i Region Västmanland).

09.45

Gemensam reflektion om framgångsfaktorer och behov framåt.

Medverkande

  • Helen Askebro, utvecklingsstrateg hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Region Uppsala
  • Annette Frisk, folkhälsochef, Region Jönköpings län
  • Atanas Petkovski, folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län
  • Nils-Eric Gustavsson, SKR. Tidigare ekonomidirektör i Region Västmanland.
  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård, SKR
  • Ing-Marie Wieselgren, projektchef Kraftsamling för psykisk hälsa, SKR
  • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Jesper Ekberg, handläggare SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset