19 november 2021 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Utbildning Kollegial handledning 2:2

SKR och Helsingborgs stad erbjuder en utbildning i Kollegial handledning för individuell utveckling. Utbildningen sker under två halvdagar. Detta är andra dagen.

Utbildningen genomförs digitalt via Zoom under två halvdagar. Du behöver anmäla dig till första tillfället som var 2 november. Sista anmälningsdag var 29 oktober.

Innehåll

Erfarenheter och olika studier har visat att reflektion tillsammans med kollegor är en form av återhämtning. Under 2019 genomfördes en pilotstudie i kollegial handledning inom Helsingborgs stad för chefer och medarbetare i olika kontaktyrken.

Arbetet bestod av en salutogen handledningsmodell som utvecklades i samarbete mellan Helsingborgs stad, Feelgood företagshälsovård och Lunds universitet. Medarbetare på skol- och fritidsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen deltog i studien under våren och hösten 2019. Handledningsträffarna löpte över 8 tillfällen á 2 timmar.

Syftet med handledningsmetoden är att utveckla ett främjande och hållbart arbetssätt för medarbetare, bidra till att öka förmågan att reflektera över sådant som sker i krävande arbetssituationer och utveckla hållbara relationer på arbetsplatsen. Kollegiala samtalsgrupper kan även öka kompetens inom ledarskap och teamarbete.

Forskningsrapport och manual

Med Helsingborgs stads erfarenheter och en forskningsrapport från Lunds universitet erbjuder SKR genom samarbete med Helsingborgs stad en utbildning som riktar sig till kommuner, regioner och kommunala bolag.

Forskningsrapport

Utbildningen kommer att presentera manualens innehåll och ge möjlighet att i mindre grupper diskutera och reflektera om olika slags situationer som handledare kan ställas inför. Manualen skickas ut efter anmälan till utbildningen. Det är önskvärt att deltagare läser igenom manualen och reflekterar över frågor att ställa innan utbildningen.

Målgrupp

HR-experter och medarbetare med erfarenhet av att leda grupper i kommuner och regioner.

Medverkande

  • Eva Svalin, Feelgood
  • Agneta Kallstenius HR, Helsingborgs stad
  • Anna Östbom, SKR

Kursledare

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Östbom, handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset