22 februari 2022 kl. 08.30-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Utbilda i grundläggande informationssäkerhet äldreomsorgen (22 februari)

En utbildning för dig som har i uppdrag att leda arbetet med att skapa en grundförståelse i informationssäkerhet för äldreomsorgens medarbetare.

Anmäl dig

Begränsat antal platser (20 stycken).
Utbildningen hålls även den 10 mars.

Utbildning 10 mars

Innehåll

Att rusta medarbetare inom vård och omsorg med en gemensam förståelse för grundläggande informationssäkerhet är en god förutsättning för att öka säkerheten. Det är Göteborgs stads erfarenhet efter att ha utbildat 5000 medarbetare inom socialtjänsten.

Göteborgs stad delar med sig av sina erfarenheter och sitt material att använda för utbildning av medarbetare. Efter genomgången utbildning kommer du att kunna utbilda medarbetare på hemmaplan.

I utbildningen kommer bland annat följande delar att tas upp:

  • personuppgiftsincidenter
  • bilder och film
  • säkerhet och sociala medier
  • säkerhet och lösenord
  • vanliga frågor från verksamheter

Syfte

Ta del av ett redan beprövat utbildningsmaterial och att lära sig att använda materialet i den egna verksamheten.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal inom kommunal äldreomsorg.

Projektledare, informationssäkerhetssamordnare, utbildningsledare, eller motsvarande inom äldreomsorgen.

Medverkande

  • Sandra Tidefors, Digitaliseringsledare Möndals stad (tidigare Processledare i projekt GO-DigIT, Göteborgs stad)
  • Katarina Pihl, projektledare SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Katarina Pihl, projektledare Kompetenscenter välfärdsteknik

Frågor om anmälan:

vft@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR