15 mars 2022 kl. 14.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Uppstartsmöte brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2022

Välkommen till årets uppstartsmöte för den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet som SKR samordnar.

Anmäl dig

Innehåll

I år genomförs tre undersökningar:

  • Funktionshinderområdet (omfattar utförarverksamheterna boenden och boendestöd, daglig verksamhet, sysselsättning samt personlig assistans)
  • Individ- och familjeomsorg (omfattar myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård)
  • Placerade barn och unga (omfattar boendeformerna familjehem, stödboende och HVB och riktar sig till alla unga placerade i dygnsvård)

På mötena kommer vi tillsammans att prata om förberedelser för och genomförande av undersökningarna, som äger rum under perioden september - oktober. Ni får veta mer om själva undersökningstjänsten och vad ni själva behöver göra inför, under och efter undersökningarna. Det kommer att finnas utrymme för era frågor under mötena.

Olika tider för uppstartsmötena

Observera de olika tiderna för funktionshinderområdet respektive individ- och familjeomsorg (inkl. placerade unga). Uppstartsmötet för Individ- och familjeomsorg är kl. 10-12 .

Uppstartmöte för brukarundersökningar Individ- och familjeomsorg 15 mars kl. 10-12

Målgrupp

Kontaktpersoner i kommuner och verksamheter som planerar att delta i årets brukarundersökningar.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Malin Michael, sakområdesexpert

Frågor om anmälan:

anna.nielsen@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR