15 mars 2022 kl. 10.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Uppstartsmöte brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och placerade barn/unga 2022

Välkommen till årets uppstartsmöte för de nationella brukarundersökningarna inom individ- och familjeomsorg och placerade barn och unga som SKR samordnar.

Anmäl dig

Innehåll

Observera att brukarundersökningarna inom individ- och familjeomsorg inkluderar undersökningen till placerade barn och unga.

I år genomförs tre undersökningar:

  • Funktionshinderområdet (omfattar utförarverksamheterna boenden och boendestöd, daglig verksamhet, sysselsättning samt personlig assistans)
  • Individ- och familjeomsorg (omfattar myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård)
  • Placerade barn och unga (omfattar boendeformerna familjehem, stödboende och HVB och riktar sig till alla unga placerade i dygnsvård)

På mötena kommer vi tillsammans att prata om förberedelser för och genomförande av undersökningarna, som äger rum under perioden september - oktober. Ni får veta mer om själva undersökningstjänsten och vad ni själva behöver göra inför, under och efter undersökningarna. Det kommer att finnas utrymme för era frågor under mötena.

Olika tider för uppstartsmötena

Observera de olika tiderna för funktionshinderområdet respektive individ- och familjeomsorg (inkl. placerade unga) Uppstartsmötet för Funktionshinderområdet är kl. 14.00-16.00.

Uppstartsmöte för brukarundersökningen inom funktionshinderområdet 15 mars kl. 14.00-16.00

Målgrupp

Kontaktpersoner i kommuner och verksamheter som planerar att delta i årets brukarundersökningar.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Malin Michael, sakområdesexpert

Frågor om anmälan:

anna.nielsen@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR