22 september 2021 till 23 september 2021 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Tillsynsdagarna 2021

Välkommen till Tillsynsdagarna den 22-23 september då vi fokuserar på livsmedelskontroll och miljötillsyn.

Anmäl dig

Innehåll

Under två förmiddagar bjuder vi på ett späckat och aktuellt program för dig som jobbar med tillsyn och kontroll på ett kommunalt miljökontor. Den 22 september är tillägnad livsmedelskontroll och den 23 september fokuserar vi på miljötillsyn. Du väljer själv om du vill vara med under båda dagarna eller bara deltar under en dag.

Målgrupp

Chefer och handläggare på kommunala miljökontor

Program dag 1, 22 september

Tema: livsmedelskontroll

Under förmiddagen den 22 september fokuserar vi på livsmedelskontrollen och kommer bland annat lansera vårt nya underlag till livsmedelstaxa, höra om nyheter från Livsmedelsverket, fördjupa oss i frågan om livsmedelsfusk samt uppdatera oss om det nya kontrollområdet kontaktmaterial.

09.00–09.05 Välkommen och praktikaliteter​

09.05–10.05 Lansering av SKR:s nya underlag till livsmedelstaxa

10.05–10.35 Nyheter från Livsmedelsverket

Åsa Kjellgren, Livsmedelsverket​

10.35–10.50 Paus​

10.50–11.20 Livsmedelsfusk – vad händer nationellt och hur kan kommuner arbeta?

Jan Sjögren, Livsmedelsverket, och Mathias de Maré, Malmö Stad.

11.20–11.45 Material i kontakt med livsmedel – uppstarten av kontrollen i Sverige

Sara Babakirad, Livsmedelsverket.

11.45–12.00 Summering och avslut


Program dag 2, 23 september

Tema: miljötillsyn

Under förmiddagen den 23 september fokuserar vi på miljötillsynen och får en uppdatering från Miljödepartementet, höra mer om regeringsuppdraget om enhetlig och effektiv tillsyn, djupdyker i ett av miljötillsynsstrategins fokusområden samt fördjupar oss i hur tillsynen kan arbeta brottsförebyggande i samverkan med polisen.

09.00–09.05 Välkommen och praktikaliteter​

09.05–09.15 Inledning från SKR

09.15–09.45 På gång inom miljötillsynsområdet

Marie Becker, Miljödepartementet

09.45–10.30 Regeringsuppdraget om enhetlig och effektiv tillsyn inom miljöbalken – hur går det?

Jenny Jonsson, Åsa Söderberg och Monika Magnusson, , Naturvårdsverket

10.30–10.45 Paus

10.45–11.05 Miljötillsynsstrategin – presentation av Havs- och Vattenmyndighetens fokusområden

Åsa Gunnarsson och Bodil Forsberg, Havs- och Vattenmyndigheten

11.05–11.50 Hur kan kommunerna arbeta brottsförebyggande genom sin miljöbalkstillsyn?

Gunilla Ekberg, sakkunnig, Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten och Caroline Tandefelt, enhetschef miljöförvaltningen Malmö Stad

11.50–12.00 Avslutande reflektioner

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Maja Högvik, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset